سید حسام الدین عمادی چاشمی

درباره من

دکتر سید حسام الدین عمادی چاشمی
image

استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی @ آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد

...

محقق گوگل

(1399/9/8)

استنادات

4

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/9/8)

استنادات

2

مقالات

2

h-index

1

مؤلفین همکار

14

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Distribution of Antibiotic Resistance Genes among the Phylogroups of Escherichia coli in Diarrheic Calves and Chickens Affected by Colibacillosis in Tehran, Iran
Archives of Razi Institute(2018)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, تقی زهرایی صالحی, ^علی مهدوی, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^سارا مهدی زاده مود, ^مرتضی کیوانلو, ^محمود احمدی همدانی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ایرج اشرافی تامای, الهام عاطفی تبار
بررسی شیوع بیماری آنفولانزا در گله های گوشتی معدوم شده شهرستانهای سمنان گرمسار و شاهرود در شش ماه اول سال 1391
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^علی مهدوی, ^اشکان جبلی جوان, محمد سعیدی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی
بررسي تاثير بذر شنبليه بر ايمني سلولي و فعاليت كبد در جوجه هاي گوشتي نژاد راس 308
تبريزيان جعفر(تاریخ دفاع: 1398/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سطوح مختلف كنجاله جرم ذرت بر عملكرد و ظرفيت آنتي اكسيداني سرم در جوجه هاي گوشتي نژاد راس و كاب
شكرالهي الهام(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير داروي پليوم بر سطح ايمني طيور گوشتي نسبت به بيماري نيوكاسل و ميزان محافظت حاصل در چالش با ويروس حاد نيوكاسل
عرب سلماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رفتارشناسی حیوانات اهلی   (109 بار دانلود)
رشته : دامپروری- علوم دامی
کارورزی بیماری طیور 2   (115 بار دانلود)
درس مزبور کاملا عملی بوده و با توجه به تغییر موارد ارجاعی به کلینیک دانشگاه ممکن است برنامه ارایه شده تغییر یابد.
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
بیماری های طیور   (129 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
عملیات درمانگاهی طیور   (131 بار دانلود)
این درس با وجودی که کاملا ماهیت عملی دارد، اما حداقل سه جلسه تئوری و عملی ترکیبی برگزار می شود
رشته : دامپزشکی
بیماری های طیور. مقطع کاردانی   (122 بار دانلود)
این درس در مقطه کاردانی با سطح پایننتر و ساده تر از سطح کارشناسی ارشد ارایه میگردد.
رشته : دامپزشکی کاردانی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علوم درمانگاهی، آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد، دانشگاه سمنان، ایران
hesamemadi@semnan.ac.ir
(+98)2331533611

فرم تماس